Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό

Τα παρακάτω στοιχεία τελούν υπό ανανέωση.


ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Δ.Ε.Π. : 63,

Επιστημονικοί Συνεργάτες 1

Ε.Τ.Ε.Π.: 7

Ε.ΔΙ.Π. : 16

Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας: 7

Επίσης υπηρετούν 4 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι και 2 διοικητικοί υπάλληλοι αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και τα Εργαστήρια του Τμήματος.