Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό

 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Δ.Ε.Π. : 56

Επιστημονικοί Συνεργάτες 1

Ε.Τ.Ε.Π.: 10

Ε.ΔΙ.Π. : 18

Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας: 7

Επίσης υπηρετούν 3 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι και 1 διοικητικός υπάλληλος αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και τα Εργαστήρια του Τμήματος.