Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπ. Μέλη ΔΕΠ

Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος Φυσικής

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τομέας

Κτίριο

Όροφος Γραφείο

 

Αριθμός

κέντρου ΣΘΕ

Αγγελόπουλος ΄Αγγελος angel[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής V-3ος Γρφ. Γ-9 6886
Αντωνίου Νικόλαος nantonio[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής Ι-3ος Γρφ. 14 6983
Ασημακόπουλος Δημοσθένης dasimak[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.1  6920, 6921
Βαρώτσος Παναγιώτης pvaro[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙV-1ος Γρφ. 1 6737
Κάλλος Γεώργιος  kallos[at]mg.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.4 6923, 6835
Κοντόπουλος Γεώργιος gcontop[at]academyofathens[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Ακαδημαϊκός Αστροφ.-Αστρον-Μηχ.    
Λασκαρίδης Παύλος plaskar[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙV-3oς Γρφ.20 6751
Λαχανάς Αθανάσιος      alahanas[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής V-3oς Γρ. 39 6942
Νιάρχος Παναγιώτης   pniarcho[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙV-3oς Γρφ.16 6896
Παναγιώτου Απόστολος apanagio[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής V-3ος Γρφ.10 6881
Παπανικόλας Κωνσταντίνος cnp[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής V-3ος Γρφ.Γ-7 6884
Παπαδόπουλος Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙΙ-2ος Γρφ.11 6788
Ρεσβάνης Λεωνίδας lresvan[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Ηλεκτρ.-Υπολ.-Τηλ.-Αυτομ. V-2ος Γρφ.7α 6805, 6806
Σπυροπούλου-Στασινάκη Μάρθα mspyrop[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμη Καθηγήτρια Πυρηνικής Φυσικής V-3ος Γρφ.34 6891
Τριμπέρης Γεώργιος gtriber[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙV-2ος Γρφ.11 6809
Τσίγκανος Κανάρης tsingan[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. IV-3ος 6915
Φλωράτος Εμμανουήλ mflorato[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής V-3ος Γρφ. 10 6887
Χατζηϊωάννου Φωκίων Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής ΙΙ-2ος Γρφ.5 6968, 6820
Χέλμης Κωνσταντίνος  chelmis[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.8 6927
Χριστοπούλου-Μαυρομιχαλάκη Ελένη emavromi[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμη Καθηγήτρια Πυρηνικής Φυσικής V-3ος Γρφ. 33 6890, 6901

 

 

 

     ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τομέας

Κτίριο

Όροφος Γραφείο

 

Αριθμός

κέντρου ΣΘΕ

Ανασοντζής Ευστράτιος eanason[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής V-2ος Γρφ.Β-5 6948
Αντωνοπούλου-Χαραλαμποπούλου Ευγενία eantonop[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Eπίκ. Καθηγήτρια Αστροφ.-Αστρν-Μηχ. ΙV-3oς Γρφ.17 6894
Βασιλικού-Ντόβα ΑγλαΪα  Αφυπ. Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσική Στερ. Κατάστ.    
Γεράνιος Αθανάσιος ageran[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής V-2ος Γρφ.35 6954
Γκούσκος Νικόλαος ngouskos[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ.    
Γραμματικάκης Ιωάννης igramatik[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙV-1ος Γρφ.9 6727
Δανέζης Μάνος edanezis[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙΙ-3oς Γρφ.39 6792
Δεληγιάννης Ιωάννης Αφυπ. Λέκτορας Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ.    
Δολόγλου Ελισσάβετ edologl[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙΙ- 2ος Γρφ.33 6821
Ευαγγελάτος Διονύσιος devang[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Ηλεκτρ.-Υπολ.-Τηλ.-Αυτομ. V-2ος Γρφ.16 6869
Ευταξίας Κωνσταντίνος ceftax[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙV-1ος Γρφ.5 6733
Ζάρδας Γεώργιος gzardas[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ.    
Θεοδοσίου Στράτος etheodos[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙΙ-3oς Γρφ.38 6791
Θεοδώρου Δημήτριος dtheod[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙΙ-2 ος Γρφ.33 6819
Ιακωβίδης Κωνσταντίνος kiakovid[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.12 6931
Καλαμιώτου Μαρία mcalam[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγήτρια Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙΙ- 1ος Γρφ.11 6778
Καπελλά-Οικονόμου Άννα  Αφυπ. Λέκτορας

Πυρηνικής Φυσικής

   
Καραμπαρμπούνης Ανδρέας akarabar[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής

Πυρηνικής Φυσικής

V-3ος Γρφ.Γ-5 6882
Καρράς Κων/νος Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Φυσική Περιβ.-Μετεωρ.    
Κατσάγγελος Άγγελος akatsag[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Ηλεκτρ.-Υπολ.-Τηλ.-Αυτομ.    
Κατσίκα-Τσιγκουράκου Bασιλική vkatsik[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Φυσική Στερ. Κατάστ.    
Κοντιζά Μαρία mkontiza[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙΙ-3oς Γρφ.49 6770
Κωσταντόπουλος Ιωάννης Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ.    
Λειβαδά Ηρώ Αφυπ. Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσική Περιβ.-Μετεωρ.    
ΛιολιούσηςΚωνσταντίνος klioliou[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπηρ. Επικ. Καθηγητής Ηλεκτρ.-Υπολ.-Τηλ.-Αυτομ.  V-2oς Γρ. 23 6874
Λιβανίου-Ροβίθη Ελένη elivan[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Αστροφ.-Αστρν-Μηχ. ΙV-3oς Γρφ.15 6898
Λιολιούσης Κων/νος Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Ηλεκτρ.-Υπολ.-Τηλ.-Αυτομ.    
Λόντος Χαράλαμπος hlontos[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙΙ- 1ος Γρφ.10 6726
Μαϊντάς Ξάνθος xmaintas[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής I-3oς Γρφ. Γ- 6981
Μαλάκης Αναστάσιος amalakis[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙΙ-1ος Γρφ.14 6759
Μαρτίνος Σωτήριος smartin[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ.  ΙΙ-2ος Γρφ.  
Μαυρομμάτη - Φούντου Ειρήνη emavrom[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγήτρια Πυρηνική Σωματιδ. Ι-3ος Γρφ.18 6979
Μιχαλοπούλου Χαρά hmihalop[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.17 6936
Μουσάς Ξενοφών xmoussas[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙΙ-3oς Γρφ.45 6853
Μπεκρής Περικλής Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ.    
Νοταρίδου Βασιλική vnotarid[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσική Περιβ.-Μετεωρ.    
Παλληκάρη-Βύρρα Φωτεινή fpallik[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Φυσική Στερ. Κατάστ.    
Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ.    
Παπαηλίας Φίλιππος Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ.    
Παπαθανάσογλου Δημήτριος Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ.    
Παπαϊωάννου Γεώργιος gpapai[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙV- 2ος Γρφ.7 6722, 6817
Παπαϊωάννου-Κερκίδου Γεωργία gpapaioa[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.6 6925
Παπασταματίου Μαρία Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Φυσική Στερ. Κατάστ.    
Πινότσης Αντώνιος apinots[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙV-3oς Γρφ.14 6899
Ροζάκη - Μαυρούλη Ελένη erosaki[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Πυρηνικής Φυσικής Ι-3ος Γρφ.32 6889
Σακελλαριάδου Μαίρη msakel[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγήτρια Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. V-3ος Γρφ. 6905
Σακελλίου Λουκάς lsakell[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής V-3ος Γρφ.31 6888
Σανταμούρης Ματθαίος Αφυπ.. Καθηγητής Φυσική Περιβ.-Μετεωρ.    
Σταθοπούλου Μαρία Αφυπ. Λέκτορας Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ.    
Συμεωνίδης Χρυσολέων chsymeon[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Λέκτορας Φυσική Στερ. Κατάστ.    
Τσαμπαρλής Μιχαήλ mtsampa[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ.. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙΙ-3oς Γρφ.50 6856
Φιλιππέτης Αλέξανδρος Αφυπ. Λέκτορας Φυσική Στερ. Κατάστ.    
Χατζηαγαπίου Ιωάννης ihatziag[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙΙ- 1ος Γρφ.9 6771
Χατζηαναστασίου-Κακουλίδου Μαρία Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Πυρηνικής Φυσικής    
Χατζηκωντής Βασίλειος vhadjico[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙV- 1ος Γρφ.6 6740
Χίου Αικατερίνη cchiou[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Πυρηνικής Φυσικής V-3ος Γρφ.15 6982