Ελληνικά » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

06-09-2021 Προκηρύξεις εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. με θητεία δύο ετών από 01-12-2021

Α.Π. 61351 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ και του αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της ΣΘΕ του ΕΚΠΑ για θητεία δύο ετών από 01.12.2021 με ΑΔΑ Α.Π. 61354 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 59