Ελληνικά » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

22-03-2019 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α

Α.Π. 754 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α. Α.Π. 753 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση της...


15-03-2019 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ και ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Ανακοίνωση Το Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της ΣΘΕ διεξάγει ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ την Τρίτη 19 Μαρίου και την Τετάρτη 20 Μαρτίου από 09:00 έως 14:00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Τομέας Τεκτονικής, Δυναμικής και Εφαρμοσμένης...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 33