Ελληνικά » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

28-05-2021 Πρόγραμμα SANTORY (ΕΛΙΔΕΚ/Μεγάλες υποδομές)

Ττο Τμήμα Φυσικής, και πιο συγκεκριμένα η ομάδα NuSTRAP (Nuclear Structure, Reactions & Applications, https://is.gd/nustrap, Επικεφαλής: Αναπλ. Καθ. Θεόδωρος Μερτζιμέκης, tmertzi@phys.uoa.gr), συμμετέχει σε ένα νέο, φιλόδοξο,...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 159