Ελληνικά » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

19-02-2021 Σειρά Σεμιναρίων Εαρινού Εξαμήνου 2021

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις 5-6 μμ. Η σύνδεση σε αυτά γίνεται μέσω του αντίστοιχου link.


19-01-2021 Προκηρύξεις Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των αναπληρωτών τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών...


10-11-2020 Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στα Α.Ε.Ι.

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) ΚΥΑ


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 128