Ελληνικά » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

25-09-2018 Προκηρύξεις για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Φυσικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΤΕΠ_ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΤΕΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΔΙΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


11-09-2018 Ανακοίνωση συνεδρίου Ελληνική Βιοπληροφορική

Title: Hellenic Bioinformatics 11 2018 conference; announcement #3 (update) Dear colleagues, Following up on the previous announcements of H.Bioinfo 11 • 2018 conference taking place during 16-18 November 2018 in Thessaloniki,...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 31