Ελληνικά » Διδακτ. Σπουδές » Αιτήσεις-Έντυπα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ

 

Α. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών https://eprotocol.uoa.gr 


  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

  •   ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΔΦΕ [επιλέγοντας «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ" και επισυνάπτοντας το σχετικό έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΔΦΕ του Τμήματος, αφού συμπληρωθούν τα ζητούμενα στοιχεία» ]
  •   ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ [επιλέγοντας  «ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»]
  •   ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ [επιλέγοντας  «ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»]
  •   ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ [επιλέγοντας  «ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»]

 

 

Β. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΟΝΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας  secr@phys.uoa.gr


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ