Ελληνικά » Διδακτ. Σπουδές » Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2/9/2021

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ 24/8/2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. 23/7/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) Ή ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 21/7/2021

Ορκωμοσία Διδακτόρων 09/07/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΔΦΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 12/4/2021

Ορκωμοσία Διδακτόρων 12/02/2021

Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών 7/12/2020

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κ. Νικόλα Παλαιοδημόπουλου 1/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΔΦΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 27/10/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΔΦΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 9/10/2020

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Διδακτόρων και σχετική ΚΥΑ 11/9/2020

Υποστηριξη Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αναστασίου Ζήση 2/9/2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ MΑΪΟΥ 2020 14/7/2020

Ορκωμοσία Διδακτόρων 23/07/2020

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του Π. Μπέλλου 17/6/2020

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής της Μαρίας Λιβαδά 15/6/2020

Υπεράσπιση Διδακτορικής Διατριβής - Άχμεντ Χαλήλ 3/5/2020

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Δ. Πεπόνη 5/5/2020

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Ghassan Frache 22/4/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΔΦΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ MAΪOY ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 22/4/2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  22/4/2020

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΔΦΕ 22/4/2020

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 17/12/2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΔΦΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 14/10/2019

ΑΙΤΗΣΕΙΣ εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 17/4/2019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΔΦΕ 17/4/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΔΦΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 20/12/2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018) 24/10/2018

Oρισμός εκπροσώπων φοιτητών στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος Φυσικής 11/9/2018

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 10/9/2018

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΔΦΕ 3/8/2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Δ.Φ.Ε. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ 3-9-18 ΕΩΣ 24-9-18 3/8/2018

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (ΜΑΪΟΥ 2018) 2/7/2018

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.Φ.Ε. 30/3/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΔΦΕ 30/3/2018