Ελληνικά » Γραμματεία

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για επί μέρους κατηγορίες Ανακοινώσεων δείτε αριστερά.

01-06-2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν, κατά το Παν/κό έτος 2015-16, με διαγωνισμό , προπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές ΑΕΙ 1. ΒΛΑΧΟΥ 2. Δ....


Αποτελέσματα 11 μέχρι 20 από τα συνολικά 713