Ελληνικά » Γραμματεία

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για επί μέρους κατηγορίες Ανακοινώσεων δείτε αριστερά.

18-05-2017 Προκήρυξη Βραβείου ΙΤΕ 2017- Εξαίρετη Παν/μιακή Διδασκαλία

Προκήρυξη   Εκ μέρους του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη για το _*Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας*_ για το έτος 2017 στον τομέα των Βιοϊατρικών...


18-05-2017 Δελτίο Τύπου Προκήρυξη Προγραμμάτος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18...


Αποτελέσματα 11 μέχρι 20 από τα συνολικά 523