Ελληνικά » Γραμματεία

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για επί μέρους κατηγορίες Ανακοινώσεων δείτε αριστερά.

01-06-2017 Mobile Εφαρμογή για τους προπτυχιακούς φοιτητές

Είναι διαθέσιμη για τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑη mobile εφαρμογή Uniway (http://uniway.gr ) για κινητά Androidκαι Apple. Παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και μικρο-εφαρμογές: ·*φοιτητολόγιο*: για την πρόσβαση σε...


Αποτελέσματα 11 μέχρι 20 από τα συνολικά 531