Ελληνικά » Γραμματεία

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για επί μέρους κατηγορίες Ανακοινώσεων δείτε αριστερά.

22-03-2017 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Έγγραφο 1 Έγγραφο 2 Προκήρυξη


17-03-2017 Ανακοίνωση προκήρυξης Μεταπτυχιακών ΠΤΔΕ Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 τα μεταπτυχιακά του προγράμματα: * *Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΤΔΕ* * *Αναμορφωμένο...


16-03-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS + 2017-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2017-2018 Πιστοποιητικό Σπουδών


Αποτελέσματα 31 μέχρι 40 από τα συνολικά 510