Ελληνικά » Γραμματεία

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για επί μέρους κατηγορίες Ανακοινώσεων δείτε αριστερά.

17-01-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΦΦΕ

Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις στο μάθημα ΙΦΦΕ. Οι εξετάσεις του μαθήματος ΙΦΦΕ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.00-13.00 στην αίθουσα "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" του Τμήματος Φυσικής. Οι εξεταστές


Αποτελέσματα 51 μέχρι 60 από τα συνολικά 475