Ελληνικά » Γραμματεία » Αιτήσεις-Έντυπα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ

 

Α. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών https://eprotocol.uoa.gr 


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 •   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΜΔΕ ΦΥΣΙΚΗΣ/ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΔΠΜΣ ΡΗ & ΗΑ [επιλέγοντας  «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ»]
 •   ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΔΕ ΦΥΣΙΚΗΣ/ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΔΠΜΣ ΡΗ & ΗΑ [επιλέγοντας «ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»]
 •   ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ [επιλέγοντας  «ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»]
 •   ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ(ΠΛΗΡΟΥΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ) [επιλέγοντας  «ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»]
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ [επιλέγοντας «ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»] 

  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

 •   ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΔΦΕ [επιλέγοντας  «ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑκαι επισυνάπτοντας το σχετικό έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΔΦΕ του Τμήματος,
  αφού συμπληρωθούν τα ζητούμενα στοιχεία»]
 •   ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ [επιλέγοντας  «ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»]
 •   ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ [επιλέγοντας  «ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»]
 •   ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ [επιλέγοντας  «ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»]

 

 

Β. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΟΝΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας  secr@phys.uoa.gr

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ