Ελληνικά » Γραμματεία » Εγγραφές Νεοεισαχθέντων όλων των κατηγοριών ΠΡΟΠΤΥΧ

Πληροφορίες και Ανακοινώσεις σχετικά με τις εγγραφές των Νεοεισαχθέντων Φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

19-09-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (ΚΥΠΡΙΟΙ) 2016-2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔ_ΑΛΛΟΓ_ΚΑΙ ΑΠΟΦ_ΛΥΚΕΙΩΝ Ε_Ε_ ΜΗ ΕΛΛ_ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 18