Ελληνικά » Γραμματεία » Γραμματεία Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ - Επικοινωνία και Αρμοδιότητες Προσωπικού

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ - Επικοινωνία και Αρμοδιότητες Προσωπικού

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Ωράριο Κοινού: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12:00 - 14:00 

email : secr[at]phys.uoa.gr 

fax : 210 727 6988 

Διεύθυνση: Τμήμα Φυσικής – Γραμματεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου,GR 15 784, Αθήνα

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : Ζωγραφάκη-Τόγκα Ευτυχία

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ: Κων/να Σπυροπούλου (-6745) Παρασκευή Ψωμά (-6799),

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 • Εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών: Μαρία Ρίζου (-6990)

 • Έλεγχος και έγκριση κωδικών πρόσβασης στο my-studies, έλεγχος και έγκριση Ακαδημαϊκών ταυτοτήτων-ΠΑΣΟ: Γεώργιος Κίτσιος (-6745)

 • Έκδοση πιστοποιητικών, αναλυτικών βαθμολογιών, αντιγράφων πτυχίων όλων των ετών: Φανή Μουρούτη (-6803),   Πολυξένη Στεφανάτου (-6825)

 • Έκδοση αποφοιτηρίων : Πολυξένη Στεφανάτου (-6825)

 • Βεβαιώσεις Στεγαστικού Επιδόματος : Kωνσταντίνα Σπυροπούλου (-6754)

 • ΕΥΔΟΞΟΣ: Μαρία Ρίζου (-6990)

 • Αναστολές Φοίτησης: Kωνσταντίνα Σπυροπούλου (-6754)

 • Αναγνωρίσεις Μαθημάτων: Φανή Μουρούτη (-6803)

 • Στατιστικά Στοιχεία: Φανή Μουρούτη (-6803), Μαρία Ρίζου (-6990)

 • Έλεγχος Ορκωμοσίας Φοιτητών όλων των κατηγοριών: Γεώργιος Κίτσιος (-6745), Φανή Μουρούτη (-6803)

 • Έλεγχος καταχωρήσεων βαθμολογίας/δηλώσεων μαθημάτων: Φανή Μουρούτη (-6803) Μαρία Ρίζου(-6990)

 • Διαχείριση WEB Καθηγητών: Μαρία Ρίζου(-6990)

 • Κατατακτήριες Εξετάσεις: Κωνσταντίνα Σπυροπούλου (-6745)

 • Μετεγγραφές Φοιτητών: Κωνσταντίνα Σπυροπούλου (-6745), Μαρία Ρίζου (-6990)

 • Θέματα Φοιτητών με Αναπηρία: Φανή Μουρούτη (-6803), Μαρία Ρίζου (-6990)

 • Αναγνωρίσεις Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής: Φανή Μουρούτη (-6803)

 • Υποτροφίες ΙΚΥ: Φανή Μουρούτη (-6803)

 • Κληροδοτήματα: Φανή Μουρούτη (-6803) 

 • ERASMUS: Παρασκευή Ψωμά (-6799)

 • Αναθέσεις Μαθημάτων: Μαρία Ρίζου (-6990)

 • Πλάνο Αιθουσών Προγραμμάτων Εξεταστικών Περιόδων: Παρασκευή Ψωμά (-6799) 

 • Θέματα Διπλωματικών Εργασιών:Φανή Μουρούτη (-6803) 

 • Έκδοση Περγαμηνών: Φανή Μουρούτη (-6803)

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Υπεύθυνος: Γεώργιος Κίτσιος (-6745)

 

 • Φυσική των Υλικών

 • Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων: Αστροφυσική, Αστρονομία, Μηχανική:

 • Αστροφυσική, Αστρονομία, Μηχανική

 • Φυσική Περιβάλλοντος-Μετεωρολογία

 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Υπεύθυνη: Πολυξένη Στεφανάτου (-6825)

 

 • Ηλεκτρονική Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)

 • Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ: Μαρία Ρίζου (-6990)

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Προσωπικού Γραμματείας:

 

Γραμματέας Τμήματος: Ευτυχία Ζωγραφάκη-Τόγκα: 210.727.6804

 

Γεώργιος Κίτσιος: 210.727.6745, Φανή Μουρούτη: 210.727.6803, Μαρία Ρίζου: 210.727.6990, Κων/να Σπυροπούλου: 210.727.6754, Πολυξένη Στεφανάτου:210.727.6825, Παρασκευή Ψωμά: 210.727.6799