Ελληνικά » Γραμματεία » Λοιπές Ανακοινώσεις ΠΡΟΠΤΥΧ

Λοιπές Ανακοινώσεις που αφορούν στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και δεν εντάσσονται σε κατηγορία

15-02-2017 Πρόσκληση εθελοντών-φοιτητών, για την υποστήριξη Φοιτητών με Αναπηρία το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Πρόσκληση για Εθελοντές Φοιτητές 2016 2017 Αφίσα Συμπλήρωσε την εικόνα Γίνε Εθελοντής ΜΠΛΕ Αφίσα Συμπλήρωσε την εικόνα Γίνε Εθελοντής ΡΟΖ


20-01-2017 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρόσκληση για το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας 19.01.2016 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


07-12-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σύμφωνα με το ΠΔ 407/80

Διαβιβαστικό Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση για πρόσληψη επιστημόνων με το ΠΔ 40780


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 65