Ελληνικά » Γραμματεία » Λοιπές Ανακοινώσεις ΠΡΟΠΤΥΧ

Λοιπές Ανακοινώσεις που αφορούν στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και δεν εντάσσονται σε κατηγορία

11-01-2021 Διεθνής Οργανισμός AIESEC ΕΚΠΑ & ΕΜΠ

Η *AIESEC* είναι το μεγαλύτερο δίκτυο νέων που αποτελείται και διοικείταιαποκλειστικά από άτομα ηλικίας 18-30 ετών, με παρουσία σε περισσότερες από120 χώρες και περιοχές. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στους...


22-09-2020 119170_2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΑΣΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ ΑΚΑΔΗΜ ΕΤΟΥΣ 2020-21 119170 - 2020 - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΑΣΑ


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 135