Ελληνικά » Γραμματεία » Λοιπές Ανακοινώσεις ΠΡΟΠΤΥΧ

Λοιπές Ανακοινώσεις που αφορούν στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και δεν εντάσσονται σε κατηγορία

15-02-2017 Πρόσκληση εθελοντών-φοιτητών, για την υποστήριξη Φοιτητών με Αναπηρία το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Πρόσκληση για Εθελοντές Φοιτητές 2016 2017 Αφίσα Συμπλήρωσε την εικόνα Γίνε Εθελοντής ΜΠΛΕ Αφίσα Συμπλήρωσε την εικόνα Γίνε Εθελοντής ΡΟΖ


20-01-2017 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρόσκληση για το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας 19.01.2016 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 66