Ελληνικά » Γραμματεία » Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώσεις που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής

23-05-2018 5 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ΕΕΛΛΑΚ

Οι 5 θέσεις πρακτικής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) έχουν εξάμηνη διάρκεια και αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: “Junior sysadmin”, διαχείριση της πληροφοριακών συστημάτων “Junior web developer”, σχεδιασμός,...