Ελληνικά » Γραμματεία » Πρόγραμμα Erasmus

Πληροφορίες και Ανακοινώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus+

Το πρόγραμμα ERASMUS+ επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με σκοπό να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Για τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sp/pm.html