Ελληνικά » Γραμματεία » Προκηρύξεις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Σπουδών

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

17-07-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Space Technologies, Applications and seRvices - STAR)

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ...


04-07-2019 Προκηρύξεις για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακ. έτος 2019-2020 των ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη : "ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" Προκήρυξη : "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" Προκήρυξη : "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ"


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 147