Ελληνικά » Γραμματεία » Προκηρύξεις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Σπουδών

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

28-08-2018 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"

Προκήρυξη 1η  κατεύθυνση του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" Προκήρυξη 2η  κατεύθυνση του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"


24-08-2018 Υπενθύμιση για τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στα ΠΜΣ του ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

Προκήρυξη  «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων» Προκήρυξη  «Υδατικοί Πόροι»


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 149