Ελληνικά » Γραμματεία » Προϋποθέσεις Σίτισης

Πληροφορίες και Ανακοινώσεις σχετικά με τις Προϋποθέσεις Σίτισης των φοιτητών

20-10-2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑ;KOY ;ETOYS 2020-2021 & ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ...


24-09-2019 Ανακοίνωση σίτισης προς γραμματείες Τμημάτων ΕΚΠΑ

Αίτηση Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων Υπόδειγμα εκκαθαριστικού Πίνακας ορίων εισοδήματος


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 17