Ελληνικά » Γραμματεία » Χρήσιμα links

Χρήσιμα links

https://my-studies.uoa.gr (Υπηρεσίες Γραμματείας μέσω web)

 

https://eclass.uoa.gr/  (Πλατφόρμα η-Τάξη ΕΚΠΑ)

 

https://webadm.uoa.gr/  (χορήγηση username και password-Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ)

 

http://eudoxus.gr/  Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων)

 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html  (Πρόγραμμα ERASMUS+)

 

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/  (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Πάσο)

 

http://www.ekt.gr/  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

 

www.lib.uoa.gr/sci  (Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών)