Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές » Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Tο Τμήμα Φυσικής συμμετέχει στη λειτουργία και άλλων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε διατμηματικών είτε διαπανεπιστημιακών.

  1. Το Τμήμα Φυσικής μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • στην "Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία"

http://www.tomease.phys.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/m-d-e-sthn-radiohlektrologia-hlektroniki/kanonismos-spoydon.html

  • στον "Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό"

http://www.tomease.phys.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/m-d-e-ston-hlektroniko-aytomatismo/kanonismos-spoydon.html

 Οι κάτοχοι των μεταπτυχιακών αυτών τίτλων μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος σε ένα από τα δύο (2) Τμήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του.

  1. Το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει στη λειτουργία του διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μαζί με τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ωκεανογραφία-Διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος"με επιμέρους εξειδικεύσεις: Βιολογική Ωκεανογραφία, Γεωλογική Ωκεανογραφία, Φυσική Ωκεανογραφία, Χημική Ωκεανογραφία.

Το πρόγραμμα αυτό απονέμει επίσης και Διδακτορικό Δίπλωμα.

http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html

  1. Το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει μαζί με τις Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθώς και του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ) στη λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη".

http://www.naval.ntua.gr/graduate 

  1. Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) και το Ε.ΚΕ.Φ.Ε «Δημόκριτος», συνδιοργανώνουν και λειτουργούν Διαπανεπιστημικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική".

http://medphys.med.uoa.gr/

  1. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" και το InstitutNationalPolytechniquedeGrenoble, συμμετέχουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Μικροηλεκτρονική".

http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi/prokirixi.htm