Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές » Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδ. έτος 2018-19 » Ανακοινώσεις Γραμματείας ΠΜΣ

Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΜΣ
16/7/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

26/6/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ (της από 10/06/2019 Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής)

22/5/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ της από 20/05/2019 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ σχετικά με τροποποιήσεις στο Π.Μ.Σ. "ΦΥΣΙΚΗ" και ειδικότερα στη ειδίκευση "ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"

16/5/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (APPLIED PHYSICS) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Προκήρυξη

Αίιτηση

24/4/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΦΥΣΙΚΗ» ("PHYSICS") ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Προκήρυξη

Αίτηση

10/9/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

18/6/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2018-2019 Ω8ΧΞ46ΨΖ2Ν-ΚΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΔΕ 2018-2019

18/6/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΦΥΣΙΚΗ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Προκήρυξη

Αίτηση