Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εισαχθέντες έως 2017-18) » Αξιολόγηση Μαθήματος-Διδασκαλίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Πριν το τέλος της διδασκαλίας του κάθε εξαμήνου, για κάθε μάθημα συμπληρώνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ηλεκτρονικά κατάλληλο ανώνυμο ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Φυσικής. Προέκυψε από την τροποποίηση προτύπου της ΑΔΙΠ και είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής. Αφορά τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, καθώς και την ανάθεση εργασιών. Είναι ευέλικτο, σύντομο, περιέχει μόνο 22 περιεκτικά και ουσιώδη ερωτήματα, ώστε οι απαντήσεις να είναι στοχευμένες. Αφορά τόσο τη διδασκαλία όσο και το διδακτικό προσωπικό και μάλιστα επαναλαμβάνεται η ομάδα των ερωτήσεων που αφορά όλους τους διδάσκοντες ενός μαθήματος.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ