Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εισαχθέντες έως 2017-18) » Διοίκηση

Διοίκηση

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ στο Τμήμα Φυσικής είναι η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Τμήματος και η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠMΣ. Η ΣΕ απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους από κάθε Τομέα και έναν εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ). Το ΠΜΣ έχει Διευθυντή, ο οποίος προΐσταται της ΣΕ και εκλέγεται για μία διετία από τη ΣΕΣ με διαδικασίες που ορίζει η τελευταία.

 

Συντονιστική Επιτροπή Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

  • Δέσποινα Δεληγιώργη - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Διευθύντρια ΠΜΣ)

  • Νικόλαος Σαρλής - Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Βλάσιος Λυκοδήμος - Επίκουρος Καθηγητής

  • Βασίλειος Σπανός - Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Γεώργιος Διαμάντης - Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Δέσποινα Χατζηδημητρίου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  • Κοσμάς Γαζέας - Λέκτορας

  • Μαρία Τόμπρου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  • Κωνσταντίνος Αϊδίνης - Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Άρης Μουστάκας - Επίκουρος Καθηγητής