Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εισαχθέντες έως 2017-18) » Γραμματειακή Υποστήριξη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Γραμματειακή Υποστήριξη

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

Γεώργιος Κίτσιος 

Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής

Ώρες κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 12.00-14.00

Τηλ: 2107276745

email: gkitsios[at]phys.uoa[dot]gr

 

Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων

Μαρία Ρίζου

Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής

Ώρες κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 12.00-14.00

Τηλ: 2107276990

email: m_rizou[at]uoa[dot]gr