Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εισαχθέντες έως 2017-18) » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

http://www.uoa.gr/

Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ)

http://deansos.uoa.gr/

Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών

http://www.lib.uoa.gr/

Πλατφόρμα η-Τάξη ΕΚΠΑ

https://eclass.uoa.gr/

Χορήγησηusernameκαιpassword-Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ

https://webadm.uoa.gr/ 

ΠρόγραμμαERASMUS+

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Πάσο

https://submit-academicid.minedu.gov.<gr/ 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

http://www.minedu.gr/

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)

http://www.doatap.gr/gr/index.php

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

http://www.ekt.gr/

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

http://solid.phys.uoa.gr/

Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων

http://nuclpart.phys.uoa.gr/GR/index.gr.php

Τομέας Αστροφυσικής,Αστρονομίας,Μηχανικής

http://astro.phys.uoa.gr/

Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας

http://env.phys.uoa.gr/

Τομέας Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού

http://www.tomease.phys.uoa.gr/