Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής » Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης » Αστροφυσική - Αστρονομία - Μηχανική » Μαθήματα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΏΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

ΘΕΩΡΙΑ

ΦΡΟΝΤ.

ΕΡΓΑΣΤ.

14301

Βασικά Θέματα Αστροφυσικής

ΥΕ

Α

3

1

 

10

14004

Κβαντική Φυσική

ΕΚ

Α

3

2

 

10

14002

Μηχανική

ΕΚ

Α

3

1

 

10

14003

Μαθηματική Φυσική

ΕΚ

Α

3

1

 

10

14302

Τεχνικές Παρατήρησης και Επεξεργασίας Δεδομένων στην Αστροφυσική

ΕΕ

Α

3

1

 

10

14303

Φυσική Διαστήματος

ΕΕ

Α

3

1

 

10

14304

Γαλαξιακή και Εξωγαλαξιακή Αστρονομία

ΕΕ

Α

3

1

 

10

14305

Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και Κοσμολογία

ΕΕ

Α

3

1

 

10

14307

Υπολογιστική Αστροφυσική

ΕΕ

Α

3

1

 

10

14001

Ηλεκτρομαγνητισμός

ΕΚ

Β

3

1

 

10

14005

Στατιστική Φυσική

ΕΚ

Β

3

1

 

10

14308

Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

ΕΕ

Β

3

1

 

10

14309

Δυναμική Αστρονομία

ΕΕ

Β

3

1

 

10

14310

Διαστημικά Συστήματα και Διαστημικός Καιρός

ΕΕ

Β

3

1

 

10

14311

Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών

ΕΕ

Β

3

1

 

10

14312

Αστροφυσική Πλάσματος

ΕΕ

Β

3

1

 

10

14313

Ηλιακή Φυσική

ΕΕ

Β

3

1

 

10

14314

Φυσική Αστέρων

ΕΕ

Β

3

1

 

10

14306

Ρευστομηχανική

ΕΕ

Β

3

1

 

10

 

Ειδικά Θέματα Αστροφυσικής

ΕΕ (ΕΘ)

Α ή Β

3

1

 

10

14999

Διπλωματική εργασία

 

Γ

 

 

 

30

 

Συντομογραφίες τύπου μαθήματος: ΥΕ = Υποχρεωτικό Ειδίκευσης, ΕΚ = Επιλογή Κορμού, ΕΕ = Επιλογή Ειδίκευσης και ΕΘ = Ειδικό θέμα  (ανήκει στην κατηγορία ΕΕ = Επιλογή Ειδίκευσης)