Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.07.2020

Ανακοίνωση εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σ.Θ.Ε. για θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020 έως 31η-08-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εκλογής Προέδρου Τμήματος Φυσικής της Σ.Θ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Φυσικής της Σ.Θ.Ε.