Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.02.2020

Ανακοίνωση στο Τμήμα για ομιλία στην οποία μπορούν να παρευρεθούν φοιτητές

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, στις 5-6μμ, θα δοθεί ομιλία με στόχο την
παρουσίαση του διαστημικού τηλεσκοπίου επόμενης γενιάς James Webb Space
Telescope (JWST) στο ευρύ κοινό.
Το JWST είναι το επόμενο μεγάλο τηλεσκόπιο των NASA/ESA/CSA, διαμέτρου
6.5μέτρων, που θα δουλεύει σε υπέρυθρα μήκη κύματος. Θα εκτοξευτεί τον
Μάρτιο του 2021. Αρχικά θα δουλεύει παράλληλα, ενώ αργότερα θα διαδεχθεί
το γνωστό Hubble Space Telescope.
Θα παρουσιαστούν κύρια χαρακτηριστικά του κι επιστημονικές θεματικές τις
οποίες θα εξυπηρετήσει με τις παρατηρήσεις του. Η ομιλία για το κοινό θα
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια αντίστοιχου συνεδρίου για την προετοιμασία της
Ελληνικής Αστρονομικής κοινότητας για αιτήσεις διεκδίκησης χρόνου στο
τηλεσκόπιο αυτό, που χρηματοδοτείται απο την Κοσμητεία ΘΕ του ΕΚΠΑ και το
Ινστιτουτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ.

Η ομιλία θα δοθεί από την Κ. Δασύρα, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος
Φυσικής του ΕΚΠΑ, στο κτήριο "Κωστής Παλαμάς", Ακαδημίας 48 & Σίνα.
Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή ακολουθώντας το Public
lecture link στην ιστοσελίδα astro.phys.uoa.gr/jwst2020.html