Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.08.2020

Δεύτερη παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα

Σύμφωνα με το από 29-7-2020 Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς διευκόλυνση των δικαιούχων
που δεν υπέβαλλαν αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος έως
τις 29-7-2020, το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτημάτων κατά
το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 έως και την
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.