Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.07.2017

Διεθνής Διάκριση του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ

Διεθνής Διάκριση του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ

Η Ακαδημαϊκή Παγκόσμια Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων (Academic Ranking of World Universities ARWU), γνωστή ως η λίστα της Σαγκάης, είναι ίσως ένας από τους γνωστότερους και εγκυρότερους πίνακες κατάταξης. Ο πίνακας αυτός δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Shanghai Jiaotong University.

Πέραν της γενικής κατάταξης, τα πανεπιστήμια αξιολογούνται και δημοσιεύεται η κατάταξη ξεχωριστά για κάθε ευρύτερη επιστημονική περιοχή, καθώς και για ειδικά αντικείμενα.  Μεθοδολογικά, η κατάταξη των πανεπιστημίων γίνεται σε 5 επιστημονικές κατηγορίες (θετικές επιστήμες, μηχανική, επιστήμες ζωής, ιατρικής και κοινωνικές επιστήμες) και 52 επιμέρους θεματικές ανάλογα με το ακαδημαϊκό αντικείμενο τους.

Πριν από μερικές μέρες δημοσιεύτηκε από τον εν λόγω πίνακα κατάταξης η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων στις πενήντα δύο (52) επιμέρους ακαδημαϊκές ενότητες. Συνολικά αξιολογήθηκαν και συμπεριελήφθησαν 4.000 ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Το Τμήμα Φυσικής για το 2017 καταλαμβάνει τη θέση 76-100, βρίσκεται κατά συνέπεια στα 100 καλύτερα τμήματα – προγράμματα σπουδών παγκοσμίως. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την περσινή κατάταξη υπήρξε βελτίωση αφού το Τμήμα βρισκόταν στις θέσεις 101- 150. Μάλιστα στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) έλαβε τον υψηλότερο βαθμό σε συγκεκριμένο δείκτη από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών που περιλαμβάνονται στην κατάταξη (92%).

Αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων της αξιολόγησης γίνεται σε σχετικό έγγραφο της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ εδώ.