Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.12.2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017

Την Τετάρτη 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 διεξήχθη η Ημερίδα Ενημέρωσης των Φοιτητών για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Οι Διευθυντές των Τομέων παρουσίασαν τα ερευνητικά πεδία που θεραπεύονται από τα μέλη του Τμήματος.

Επίσης έγινε παρουσίαση του προγράμματος ανταλλαγής Erasmus με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τέλος έγινε ενημέρωση για διεθνείς διαγωνισμούς φυσικής στους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν οι φοιτητές σε ομάδες, υπό την αιγίδα του Τμήματος.

Για όσους δεν ήταν παρόντες στην ημερίδα ενημέρωσης, ή για αυτούς που θα ήθελαν να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες, αναρτώνται τα αρχεία των παρουσιάσεων.

ΤΟΜΕΑΣ Α

ΤΟΜΕΑΣ Β

ΤΟΜΕΑΣ Γ

ΤΟΜΕΑΣ Δ

ΤΟΜΕΑΣ Ε

ERASMUS

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ