Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.01.2018

ONASSIS FOUNDATION: NEW SCHOLARSHIPS FOR 2018–19: CONTINUING TO RELEASE POTENTIAL

Τίτλος: Πρόγραμμα υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση προς Έλληνες για την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-19 Το Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες αφορά στη χορήγηση υποτροφιών για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στο εξωτερικό, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και καλλιτεχνικών κλάδων, καθώς και για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα, σε επιλεγμένους κλάδους.

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων και χορήγησης υποτροφίας αναφέρονται στα κείμενα των αντίστοιχων προκηρύξεων και οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της

<http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Czhk-7Ht8XPeJphufob06gvIAjAJldbJLSagBF8_u_ZubFmPWw3jYGnbWz2ib6QAk7zypH90N73GfFcRGqTdUle6cq4q-KF-Ajvs8VVULIighHAgFuWm2Wvof3H8OtDzp9o2qOYq4B_89aV1CIPGfKm7jMs81BXaROz3UJgCcL6khkoqf4XKKQ==&c=92JIr57AUgt0kajJ2_g8yl0LRBXasKpotcOjJbTr5u_O6LZo0Rlgjg==&ch=naMxYQCq3D9JQrR-zBEdup-14ruxCakFA_Lk5uZVNKp1qysCBVJDng==>

ιστοσελίδας του Ιδρύματος Ωνάση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2018.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ε. Παπαναστασίου, Α. Τζούφα

210 368 8254, 8212

 

ONASSIS FOUNDATION: NEW SCHOLARSHIPS FOR 2018–19: CONTINUING TO RELEASE POTENTIAL <http://r20.rs6.net/on.jsp?ca=32a028ab-fa07-4f9d-bd9c-41228a98a1c6&a=1102927891894&c=6b0e68a0-94b4-11e7-9dbd-d4ae527b8c41&ch=6b13e6e0-94b4-11e7-9dbd-d4ae527b8c41> <http://files.constantcontact.com/6bd00abc001/e87c9cc3-e4c6-499e-8d94-7d307d9c6fad.png> <https://imgssl.constantcontact.com/letters/images/sys/S.gif>

ΝΕΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-19: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το νέο πρόγραμμα υποτροφιών προς Έλληνες για την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-19 <https://imgssl.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/S.gif>

Η Παιδεία, ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο συνδράμει διαχρονικά στην ενίσχυση του δικαιώματος για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα αγαθά της Παιδείας, της Υγείας και του Πολιτισμού. Απώτερος στόχος, η απελευθέρωση των δυνάμεων όσων επιθυμούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους, να διακριθούν στον τομέα τους, να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Σταθερή πυξίδα, η επιβράβευση της αριστείας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα Ωνάση εδώ και 40 χρόνια στηρίζει αδιάκοπα τους νέους επιστήμονες, ερευνητές και καλλιτέχνες, ενώ συνεχίζει να θέτει την Παιδεία στο επίκεντρο των δράσεών του, με σκοπό τα ευρύτερη οφέλη της κοινωνίας. Συνεπές, λοιπόν, στον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζει στον τομέα των εκπαιδευτικών υποτροφιών, από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το νέο πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες για το 2018-19. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες αφορά στη χορήγηση υποτροφιών για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στο εξωτερικό, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και καλλιτεχνικών κλάδων, καθώς και για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα, σε επιλεγμένους κλάδους. Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων και χορήγησης υποτροφίας αναφέρονται στα κείμενα των αντίστοιχων προκηρύξεων και οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της

<http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Czhk-7Ht8XPeJphufob06gvIAjAJldbJLSagBF8_u_ZubFmPWw3jYGnbWz2ib6QAk7zypH90N73GfFcRGqTdUle6cq4q-KF-Ajvs8VVULIighHAgFuWm2Wvof3H8OtDzp9o2qOYq4B_89aV1CIPGfKm7jMs81BXaROz3UJgCcL6khkoqf4XKKQ==&c=92JIr57AUgt0kajJ2_g8yl0LRBXasKpotcOjJbTr5u_O6LZo0Rlgjg==&ch=naMxYQCq3D9JQrR-zBEdup-14ruxCakFA_Lk5uZVNKp1qysCBVJDng==>

ιστοσελίδας του Ιδρύματος Ωνάση. <https://imgssl.constantcontact.com/letters/images/sys/S.gif>

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2018. <https://imgssl.constantcontact.com/letters/images/sys/S.gif> <https://imgssl.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/S.gif> <https://imgssl.constantcontact.com/letters/images/sys/S.gif>

NEW SCHOLARSHIPS FOR 2018–19: CONTINUING TO RELEASE POTENTIAL The Onassis Foundation announces its new scholarship program for Hellenes for the 2018–19 academic year <https://imgssl.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/S.gif>

As a key driving force of both social and personal development, Education is one of the main pillars of the Onassis Foundation's public-benefit activities. The Foundation has been supporting the right to equal access to Education, Health and Culture for decades now, its ultimate goal being to help release the potential of those who want to get ahead in their careers, to distinguish themselves in their chosen field, to pursue their dream. And it continues to do so by rewarding excellence. Within this framework, the Onassis Foundation has been providing support to young scientists, researchers and artists for forty years, placing Education at the very centre of its activities with a view to benefiting society as a whole. True to the leading role it has played in the field of academic scholarships since 1978, the Onassis Foundation announces its new scholarship program for Hellenes for the 2018–19 academic year. The Program includes scholarships for Hellenes to study full-time abroad on post-graduate and doctoral programs in a wide range of academic and artistic fields, as well as doctoral programs in selected fields in Greece. The eligibility criteria and terms and conditions for awarding the scholarships are mentioned in the relevant announcements and application forms are only submitted online and can be found in the Greek version of our <http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Czhk-7Ht8XPeJphufob06gvIAjAJldbJLSagBF8_u_ZubFmPWw3jYGnbWz2ib6QAq-4nxXxpRg2KJQ3Vy0Xg0gqPdSi_xyY6Wrc63LThTs82TdPZiK1eT4eMiTWomkLA0f0nFUmWPtq3lJCka0WVvasUXduBaCB2BzN_KKc2hfWOEfXbJo__zQ==&c=92JIr57AUgt0kajJ2_g8yl0LRBXasKpotcOjJbTr5u_O6LZo0Rlgjg==&ch=naMxYQCq3D9JQrR-zBEdup-14ruxCakFA_Lk5uZVNKp1qysCBVJDng==> website.

<https://imgssl.constantcontact.com/letters/images/sys/S.gif> Deadline for submission of applications and relevant supporting documents: February 28, 2018.

<https://imgssl.constantcontact.com/letters/images/sys/S.gif> <http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Czhk-7Ht8XPeJphufob06gvIAjAJldbJLSagBF8_u_ZubFmPWw3jYOcqJrrBb9yDHN19saEciMIWQ_kOdLVbUYwih4fbbzOMsjPkRJmOzKDrqiw_8hH1tjljYYBCtLoJ5VIyxfwrvzxLij2Y-Ng3yjGN9ymceewb9kW233D4D8g=&c=92JIr57AUgt0kajJ2_g8yl0LRBXasKpotcOjJbTr5u_O6LZo0Rlgjg==&ch=naMxYQCq3D9JQrR-zBEdup-14ruxCakFA_Lk5uZVNKp1qysCBVJDng==>

Facebook Onassis Foundation | 7, Aeschinou Str., Athens, 105 58 Greece <https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&m=001WXi4BiWDZEkR01aVVi-yfw%3D&ch=6b13e6e0-94b4-11e7-9dbd-d4ae527b8c41&ca=32a028ab-fa07-4f9d-bd9c-41228a98a1c6>

Unsubscribe dir-education@uoa.gr <https://visitor.constantcontact.com/do?p=oo&m=001WXi4BiWDZEkR01aVVi-yfw%3D&ch=6b13e6e0-94b4-11e7-9dbd-d4ae527b8c41&ca=32a028ab-fa07-4f9d-bd9c-41228a98a1c6> Update Profile | <http://www.constantcontact.com/legal/service-provider?cc=about-service-provider>

About our service provider Sent by <mailto:education@onassis.org> education@onassis.org in collaboration with <http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge> Trusted Email from Constant Contact - Try it FREE today. <http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge> Try it free today