Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.08.2018

Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΕΚΠΑ"-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως και τέλος Αυγούστου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Υπεύθυνη Δήλωση