Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ

Εξελίξεις Μελών ΔΕΠ

Χρονόλογιο Εξελίξεων-Μονιμοποιήσεων μελών ΔΕΠ Τμήματος Φυσικής

Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης». Κωδικός Απέλλα : 1583230

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων». Κωδικός Απέλλα : 1575963

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική». (Αίτηση εξέλιξης του επίκουρου καθηγητή Θ. Μετζιμέκη) Κωδικός Απέλλα : 1950498

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων». (Αίτηση εξέλιξης της επίκουρης καθηγήτριας Ν. Σαουλίδου) Κωδικός Απέλλα : 1950807

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή  του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης». (Αίτηση εξέλιξης του αναπληρωτή καθηγητή Ν. Σαρλή) Κωδικός Απέλλα : 1951359

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Κτηρίων». (Αίτηση εξέλιξης της επικ. καθηγήτριας Μ. -Ν. Ασημακοπούλου) Κωδικός Απέλλα : APP1335