Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ

Εξελίξεις Μελών ΔΕΠ

Χρονόλογιο Εξελίξεων-Μονιμοποιήσεων μελών ΔΕΠ Τμήματος Φυσικής

Εκκρεμείς Διαδικασίες με 7μελή Εκλεκτορικά Σώματα

Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης». Κωδικός Απέλλα : 1583230

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων». Κωδικός Απέλλα : 1575963

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική». (Αίτηση εξέλιξης του επίκουρου καθηγητή Θ. Μετζιμέκη) Κωδικός Απέλλα : 1950498

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων». (Αίτηση εξέλιξης της επίκουρης καθηγήτριας Ν. Σαουλίδου) Κωδικός Απέλλα : 1950807

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή  του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης». (Αίτηση εξέλιξης του αναπληρωτή καθηγητή Ν. Σαρλή) Κωδικός Απέλλα : 1951359

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Κτηρίων». (Αίτηση εξέλιξης της επικ. καθηγήτριας Μ. -Ν. Ασημακοπούλου) Κωδικός Απέλλα : APP1335

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ του κ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ της κας ΑΝΝΑΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο "ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑΘηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική της Ατμόσφαιρας". Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP3455

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική Ατμόσφαιρας-Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα"_ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ APP3712

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων-Κβαντική Βαρύτης"_ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ APP3539

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική"_ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ APP3715

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμηματος Φυσικής της Σχολής Θετικων Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Δυναμικη της Ατμόσφαιρας". Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP5152

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμηματος Φυσικής της Σχολής Θετικων Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Αστροφυσική". Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP5138

 

 

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΕΚΠΑ"-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως και τέλος Αυγούστου 2018 .  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ ,  ΑΙΤΗΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) , Υπεύθυνη Δήλωση