Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ

Εξελίξεις Μελών ΔΕΠ

Χρονόλογιο Εξελίξεων-Μονιμοποιήσεων μελών ΔΕΠ Τμήματος Φυσικής

Εκκρεμείς Διαδικασίες με 7μελή Εκλεκτορικά Σώματα

Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική και Χημεία της Ατμόσφαιρας". Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9873

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστραικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Ενοποιημένα Οπτοηλεκτρονικά και Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα"  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP11301

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή  του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστραικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών" Κωδικός ΑΠΕΛΛΑAPP11765

Προκήρυξη μιας  θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστ. αντ. "Θεωρητική Φυσική της Κβαντικής Πληροφορίας". Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12614

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστραικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική-Ωκεανογραφία" ΑΠΕΛΛΑ : APP12545 

Προκήρυξη μιας  θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστ. αντ. "Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης" ΑΠΕΛΛΑ: APP12453