Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ

Εξελίξεις Μελών ΔΕΠ

Χρονόλογιο Εξελίξεων-Μονιμοποιήσεων μελών ΔΕΠ Τμήματος Φυσικής

Εκκρεμείς Διαδικασίες με 7μελή Εκλεκτορικά Σώματα

Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

 

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμηματος Φυσικής της Σχολής Θετικων Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Δυναμική της Ατμόσφαιρας". Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP5152

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμηματος Φυσικής της Σχολής Θετικων Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Αστροφυσική". Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP5138

Μονιμοποίηση του κ. ΚΟΣΜΑ ΓΑΖΕΑ στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ" [κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP9279]

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική Ατμόσφαιρας".Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8563

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική και Χημεία της Ατμόσφαιρας". Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9873

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστραικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Ενοποιημένα Οπτοηλεκτρονικά και Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα"  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP11301

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή  του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστραικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών" Κωδικός ΑΠΕΛΛΑAPP11765