Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Αναπλ. ή Επίκ. Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Πλήρωση Θέσης Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων " Αριθμός Απέλλα 1575963

Προκήρυξη

Δημοσίευση Προκήρυξης

ΦΕΚ 869 20-9-2016

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 19-12-16

Εκλεκτορικό Σώμα