Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Αναπληρωτής Φυσική Ωκεανογραφία

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστραικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική-Ωκεανογραφία"

Προκήρυξη

Δημοσίευση Προκήρυξης

ΦΕΚ