Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Αναπληρωτής Πειραμ. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης"

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστ. αντ. "Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης"

Προκήρυξη

Δημοσίευση Προκήρυξης

ΦΕΚ