Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Επίκουρος Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Πλήρωση Θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης " Αριθμός Απέλλα 1583230

Προκήρυξη

Δημοσίευση Προκήρυξης

ΦΕΚ 906 26-9-2016 

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 19-12-16

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος