Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Επίκουρος Καθ. Φυσική και Χημεία Ατμόσφαιρας

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστ. αντ. "Φυσική και Χημεία της Ατμόσφαιρας". Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9873

Προκήρυξη

ΦΕΚ Προκήρυξης