Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Επίκουρος Καθηγητής Παρατηρησιακή Αστροφυσική

Πλήρωση Θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική" Αριθμός Απέλλα 3715

Προκήρυξη

Δημοσίευση Προκήρυξης

ΦΕΚ 114 23-11-2017

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος