Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Καθηγητής Θεωρητική Φυσική Στ. Σωμ.-Κβ. Βαρύτης

Πλήρωση Θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων-Κβαντική Βαρύτης" Αριθμός Απέλλα 3539

Προκήρυξη

Δημοσίευση Προκήρυξης

ΦΕΚ 1137 13-11-2017

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος