Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Καθηγητής Φυσική Ατμόσφαιρας

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική Ατμόσφαιρας". Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8563

Προκήρυξη

ΦΕΚ Προκήρυξης

Δημοσίευση Προκήρυξης

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος