Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Καθηγητής Οργ. Συστ. Υπολ.

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστραικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών" APP11765

Προκήρυξη

ΦΕΚ Προκήρυξης