Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Καθηγητής Πειραματική Φυσική Στερ. Κατάστασης

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή, του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης". Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP11080

Προκήρυξη

ΦΕΚ Προκήρυξης