Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Καθηγητής Πειραματικής Φυσ. Στοιχειωδών Σωματιδίων

Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΦΕΚ