Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Καθηγής Θεωρ. Φυσ. Κβαντικής Πληροφορίας

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστ. αντ. "Θεωρητική Φυσική της Κβαντικής Πληροφορίας"

Δημοσίευση Προκήρυξης

Προκήρυξη

ΦΕΚ