Ελληνικά » Προκηρύξεις-Εξελίξεις ΔΕΠ » Μον. Λέκτορα. Παρατηρ. Αστροφυσική.

Μονιμοποίηση του κ. ΚΟΣΜΑ ΓΑΖΕΑ στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ" [κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP9279]

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος