Ελληνικά » Προπτ. Σπουδές

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Οι σπουδές στην Επιστήμη της Φυσικής, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, είναι σπουδές που πρέπει να αποσκοπούν τόσο στην απόκτηση γνώσεων με την ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών και αρχών, όσο και στη σημασία αυτής της γνώσης στην κατανόηση μιας ταχέως εξελισσόμενης επιστήμης, όπου η επιστημονική εξειδίκευση εναλλάσσεται συνεχώς με τη διαθεματικότητα νέων επιστημονικών αντικειμένων. 

Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού της γνώσης που οφείλει να παρέχει ένα διεθνώς καταξιωμένο Τμήμα Φυσικής στους φοιτητές του, έτσι ώστε οι νέοι πτυχιούχοι του να συνεχίσουν να διακρίνονται για την πολύπλευρη και ουσιαστική επιστημονική κατάρτισή τους στο αντικείμενο της Φυσικής, της πιο σημαντικής ίσως βασικής επιστήμης της σύγχρονης εποχής. Και είναι η Φυσική, βασική επιστήμη, όχι μόνο λόγω του ιδιαίτερου επιστημονικού της βάρους και αυτής καθεαυτής της σημασίας και της συμβολής της στην εξέλιξη των Θετικών Επιστημών και της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και διότι ακριβώς λόγω αυτών των χαρακτηριστικών της μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο άλλων επιστημονικών αναζητήσεων και τομέων επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ - ΕΥΔΟΞΟΣ

Πληκτρολογήστε τον Σύνδεσμο στον «Εύδοξο» για την ενημέρωσή σας στα προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα του Τμήματος Φυσικής https://service.eudoxus.gr/public/departments#12

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Ο φοιτητής μπαίνει στο portal της δράσης  www.eudoxus.gr και επιλέγει την καρτέλα « Φοιτητές» και «Επιλογή Συγγραμμάτων»
Ο φοιτητής εισέρχεται στο ΚΠΣ και εισάγει το «Όνομα χρήστη(username) και τον «Κωδικό πρόσβασης» που έχει λάβει από το οικείο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.
Μέσω της Ομοσπονδίας Shibboleth γίνεται η πιστοποίηση του φοιτητή.
Ο φοιτητής βλέπει τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και τα αντίστοιχα Συγγράμματα. Για κάθε Σύγγραμμα μπορεί να κάνει προεπισκόπηση του εξωφύλλου, του πίνακα περιεχομένων και ενός ενδεικτικού αποσπάσματος.
Επιλέγει  ηλεκτρονικά τα Συγγράμματα που δικαιούται*  για τα μαθήματα που έχει εγγραφεί και εισάγει  τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το e-mail του.
Επιλέγοντας  «Επιβεβαίωση» αποστέλλεται στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ή και στο e-mail του, ένας μοναδικός προσωπικός κωδικός PIN.
Με τον προσωπικό κωδικό PIN  και την ταυτότητά του, ο φοιτητής μπορεί να επισκέπτεται τα Σημεία Διανομής των Συγγραμμάτων και να παραλαμβάνει τα Συγγράμματα που έχει δηλώσει.


Από τη Γραμματεία

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (28-1-2011)