Ελληνικά » Προπτ. Σπουδές » Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών » Επιπλέον Μαθήματα Επιλογής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα Επιπλέον Μαθήματα Επιλογής είναι μαθήματα που προσφέρονται είτε ως μαθήματα επιλογής από τους Τομείς του Τμήματος Φυσικής (δηλ. ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια), είτε ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω.

Επιπλέον Μαθήματα Επιλογής