Ελληνικά » Προπτ. Σπουδές » Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών » Κατευθύνσεις

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 15 μαθήματα και τα αντίστοιχα εργαστήρια των 5 πρώτων εξαμήνων.

Χρονικά επιλογή κατεύθυνσης τοποθετείται στο μέσο του 3ου έτους, με στόχο οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του 4ου και τελευταίου έτους σπουδών  να ακολουθούν συγκεκριμένη κατεύθυνση (ενότητα) μαθημάτων Φυσικής σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που προϋπάρχουν ή έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη στιγμή της επιλογής.

Οι κατευθύνσεις αυτές αναφέρονται στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης, στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια, στην Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική, στη Φυσική Περιβάλλοντος και τη Μετεωρολογία, στην Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμό, αντιστοιχούν δε στους πέντε (5) Τομείς που συγκροτούν το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙV

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ V